Pojam
Carinska barijera
O carinskoj barijeri govorimo onda kada su carinske, stope na uvezenu robu ili za robu koja se izvozi utvrđene toliko visoko da je uvoz, odnosno izvoz ocarinjrne robe veoma otežan ili gotovo onemogućen.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe