Pojam
Carinska tarifa
Carinska tarifa je sistematski pregled svih predmeta koji podliježu carinjenju, i carinskih stopa.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe