Pojam
Carinska roba
Carinska roba su stvari koje se uvoze, odnosno unose u carinsko područje, koje se iztog područja izvoze, odnosno iznose ili se preko tog područja prevoze, odnosno prenose.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe