Pojam
Carinske kazne
Carinske kazne su kazne koje carinske vlast i izriču prekršiteljima carinskih propisa u administrativno-kaznenom postupku.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe