Pojam
Carinska granica
Carinska granica je carinska linija neke zemlje. Ona se redovito podudara s državnom granicom, a carinsko područje obuhvaća teritorij države.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe