Pojam
Carinski pogranični pojas
Carinski pogranični pojas je teritorij koji se prostire duž granice carinskog područja. Na kopnu obuhvaća dio carinskog područja u propisanoj širini od carinske linije u dubinu nacionalnog teritorija. Carinski pogranični pojas na moru obuhvaća dio carinskog područja u odredenoj širini kopna od obale, područja od obale do vanjske granice teritorijalnog mora i područje u odredenoj širini računajući od vanjskih granica teritorijalnog mora u smjeru otvorenog mora. U carinskom pograničnom pojasu primjenjuju se posebne mjere carinskog nadzora.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe