Carinska unija

Carinska unija (savez) je povezano carinsko područje dviju ili više država u jedinstveno carinsko područje unutar kojeg se slobodno, bez carina, obavlja pri­jelaz robe preko državnih granica zemalja članica carinske unije. Nepotpuna ca­rinska unijs postoji i onda kada je u vanjskotrgovinskim odnosima tih zemalja sniženo carinsko opterećenie ili kada je predviđeno postepeno ukidanje carina između zemalja članica.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž