Pojam
Slobodna carinska zona
Slobodna carinska zona  je dio državnog teritorija koji je pod političkom ali ne i carinskom vlašću te države.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe