Carinski putovi

Carinski putovi su zračni i vodeni putovi kojima se prenosi, prevo­zi, unosi ili iznosi roba preko carinske granice. Počinju na carinskoj granici, a završavaju na mjestima na kojima se roba carini.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezani pojmovi

 1. Carinska granica

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž