Pojam
Carinski nadzor
Carinski nadzor obuhvaća mjere što se poduzimaju radi sprečavanja neovlaštenog postupanja s carinskom robom i osiguranja njezine istovjetnosti sve dok se ne provede carinski postupak. Carinskom nadzoru podliježu carinska roba te putnici i posada, odnosno osoblje prijevoznih i prijenosnih sredstava.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe