Pojam
Bescarinska zona

Područje koje je obično smješteno pokraj međunarodne luke ili zračne luke i na koje uvezena dobra mogu biti iskrcana, uskladištena i ponovno ukrcana bez plaćanja carine (customs duties) ili drugih vrsta posrednih poreza (indirect tax), uz uvjet da ne budu uvezena u zemlju u kojoj se bescarinsko područ je nalazi. Bescarinska se područja obično smatraju područjima izvan državnog područja zemlje i područjima u kojima trgovci mogu poslovati bez ograničenja što ih nameće država

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe