Bescarinska prodavaonica

Trgovine koje su obično smještene u zračnoj ili morskoj luci i u kojima putnici na odlasku mogu kupiti dobra čija prodajna cijena ni je opterećena porezom na promet ili drugim posrednim porezima jer je jasno da će tako kupljena roba biti izvezena. U nekim zeml jama turisti u dolasku mogu prije ulaska u carinsko područje zemlje u kojoj se nalazi zračna luka za osobne potrebe kupiti alkoholna pića i duhanske prerađevine u bescarinskim prodavaonicama.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Bescarinska zona

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž