Pojam
Bescarinska prodavaonica

Trgovine koje su obično smještene u zračnoj ili morskoj luci i u kojima putnici na odlasku mogu kupiti dobra čija prodajna cijena ni je opterećena porezom na promet ili drugim posrednim porezima jer je jasno da će tako kupljena roba biti izvezena. U nekim zeml jama turisti u dolasku mogu prije ulaska u carinsko područje zemlje u kojoj se nalazi zračna luka za osobne potrebe kupiti alkoholna pića i duhanske prerađevine u bescarinskim prodavaonicama.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe