Izvozni poticaj

Izvozni poticaji općenito, prema uvjetima Općeg sporazuma o trgovini i carinama (General Agreement on Tariffs nad Trade, GATT), nisu dopustivi. Ipak, postoji nekoliko iznimaka od tog pravila, uključujući nultu stopu (zero-rated) PDV-a za izvozno ori jentirane nabave dobara i usluga, izuzeća (exemptions) odobrena u skladu s carinskim utanačenjima, kao što je ono o privremenom uvozu dobara radi ponovnog izvoza nakon dodatne prerade, te izuzeće od pojedinačnih poreza na promet (excise duties), odobreno u vezi s izvozom dobara s povratom (refund) prethodno plaćenih pojedinačnih poreza na promet. Mnoge zemlje u razvoju koriste se, međutim, velikim brojem poreznih poticaja radi poticanja profitabilnog izvoza.
Ti sustavi poticanja izvoza obuhvaćaju:
- vremenski ograničeno izuzeće od poreza (tax holiday) za prihode od izvoza
- izuzeće prihoda od izvoza ili njihova dijela iz oporezive dobiti (taxable ine ome)
- izuzeće od poreza ili umanjenje poreza povezanih s izvozom i carina na sirovine, poluproizvode i dijelove ugrađene u proizvode koji se zatim izvoze, na robu koja je sastavljena u tuzemstvu i zatim izvezena te na strojeve i opremu korištenu u proizvodnji dobara za izvoz . izuzeće isprava povezanih s izvozom od pristojbi (stamp-duty) ! povrat poreza (uključujući pojedinačne poreze na promet), što ima učinak kao odbitak od poreza izvozne pogodnosti.
Općenito, izvoznici koji ostvaruju korist od izvoznih pogodnosti/odbitaka od poreza nisu ovlašteni na korištenje drugih izvoznih poticaja

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž