Pojam
Pothvat za kolektivna ulaganja u prenosive vrijednosnice - UCITS

Naziv koji Europska unija upotrebljava za UZAJAMNI FOND. Europska komisija donijela je poseban zakon koji sankcionira prodaju UCITS-a na čitavom teritoriju Unije, vjerujući kako taj financijski proizvod ima najviše izgleda da ubrzo postane paneuropski.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezani pojmovi