Pojam
Aneks

Bilješke uz financijsko izvješće čine zajedno sa bilancom i godišnji obračun (zaključni račun) društva kapitala,. U Aneksu (Bilješke uz financijsko izvješće) se bilanca kao i račun dobiti i gubitka raščlanjuju, objašnjavaju i dopunjavaju nizom dodatnih (dopunskih) podataka.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe