Pojam
Pravo prvokupa

Pravo da se učini nešto prije drugih, recimo pravo postojećih dioničara kompanije da kupe novu EMISIJU dionica prije nego što se ona ponudi javnosti. U drugoj vrsti prava prvokupa, osoba kojoj je imovina nacionalizirana ima pravo prvokupa ako se naknadno utvrdi da imovina nije više potrebna državi te se nudi na prodaju.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe