Pojam
Suzbijanje ulaganja

Odredba poreznog propisa formulirana tako da odvrati (ili da ima učinak odvraćanja) jedan ili više oblika ulaganja u odredenim gospodarskim sektorima ili u određenim područjima. Takva se ulaganja obeshrabruju propisivnjem dodatnih poreza na ulaganje ili nedostupnošću poticaja koji bi inače bili mogući

Arbutina, Porezni leksikon