Pojam
Poticaj na ulaganje

Financijski ili porezni poticaj koji se poduzima radi privlačenja tuzemnoga ili inozemnoga investicijskog kapitala u određene djelatnosti ili u određena državna područja (usp. Investment disincentve). Poticaji mogu biti u obliku potpora ili dotacija, subvencija, beskamatnih zajmova, izuzeća od deviznih ograničenja i često se odobravaju zajedno s poreznim poticajima.
Porezni poticaji obuhvaćaju olakšice po osnovi ulaganja (investment allowance), tj. odbitak određenog postotka kupovne cijene (imovine), kao dodatak odbitku po osnovi pune amortizacije (deprecation) za taj trošak pri izračunu oporezive dobiti (profits), ili odbitak od poreza po osnovi ulaganja, tj. odbitak određenog postotka kupovne ci jene kupljene imovine, kao dodatak uobičajenom odbitku po osnovi amortizacije (deprecation deductions), od porezne obveze (tax lia¬bility). Alternativno, puna kupovna cijena imovine (asset) može biti odbijena kao odbitak od oporezive dobiti npr. u godini u kojoj je obavljeno ulaganje (100%-tni odbitak), ili u bilo kojoj godini po izboru poreznog obveznika (taxpayer) (slobodna amortizacija). Mogu također biti propisana i sniženja porezne stope. Poticaji na ulaganje odobreni fizičkim osobama-nepođuzetnicima, ako i postoje, općenito su samo porezni poticaji. Kamate na određene obveznice, dividende (dividends) novoosnovanih trgovačkih društava ili od novoizdanih dionica mogu biti potpuno ili djelomično izuzete od poreza na dohodak, ili pak dio kupovne cijene takvih ulaganja može biti odbijen od porezne obveze (tax liability) fizičke osobe ili od njezine porezne osnovice (taxable base).
 

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe