Pojam
Poticaj za strano ulaganje

Postoje dvije vrste poticaja za strano ulaganje. Jedna kategorija obuhvaća mjere koje trebaju ohrabriti vanjska ulaganja poboljšanjem investicijskih uvjeta u zemlji. Druga pokušava ohrabriti tuzemne poduzetnike na ulaganja u inozemstvu. Poticaji koji trebaju privući ulaganja u zemlju mogu biti ili nevezani uz poreze, npr. liberalni devizni propisi, jamstva protiv izvlaštenja, postupak rješavanja međunarodnih sporova, industrijske zone, financijske pogodnosti (jeftini zajmovi, sudjelovanje u vlasničkom kapitalu, gotovinske potpore), ekskluzivne proizvođačke licencije, tržišno-natjecateljske prednosti putem uvoznih ograničenja za slične proizvode ltd., ili vezani uz poreze, npr. sniženje ili izuzimanje od carine (customs duties), uglave o povratu (drawback), sniženje ili izuzeće od poreza ili pak odgađanje porezne obveze (tax liability). Poticaji vezani za porez na dohodak, karakteristično, razumijevaju porezna oslobođenja (exemptions), porezne praznike, odbitke od oporezive dobiti (deductions) po osnovi ulaganja, doprinose ulagačkoj pričuvi (investment reserves) koji se mogu odbiti od poreza, ulagačke olakšice (investment allowances) i ubrzanu amortizaciju (accelerated depreciation), smanjenje stopa i odbitke od poreza. Porezni poticaji za ulaganja u inozemstvu nisu naročito uobičajeni.

Arbutina, Porezni leksikon