Pojam
Mehanizam deviznih tečajeva

Središnji dio EUROPSKOG MONETARNOG SUSTAVA. Mehanizam deviznih tečajeva je sporazum o održavanju odredenih pariteta deviznih tečajeva medu zemljama- članicama Europske unije. Svaka zemlja mora vrijednost svoje valute održavati unutar dogovorenih granica, čime se jamči određeni stupanj monetarne stabilnosti unutar granica EU-a.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik