Konsolidirana bilanca

Iz bilanci različitih jednom koncernu pripadajućih poduzeća sačinjena bilanca. Kod konsolidacije se međusobno kompenziraju interni odnosi u koncernu (uzajamna potraživanja, obveze, participacije u kapitalu i dobici). Pod konsolidiranom bilancom bankovnog sustava podrazumijeva se cjelovito obuhvaćena bilanca središnje banke i kreditnih institucija. U ovoj bilanci iskazana su dakle samo potraživanja i obveze bankovnog sektora prema tuzemnim (rezidentnim) nebankarskim subjektima (nebankama) kao i prema nerezidentima. Iz ove bilance mogu se izračunati kreditni volumen i novčana masa.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž