Pojam
Novčani volumen

Obuhvaća novčanu masu, quasi novac i ostala likvidna sredstva u koja ubrajamo ograničene depozite i depozite s rokom kraćim od jedne godine. Često se izjednačava s pojmom monetarni potencijal - u smislu ukupnih novčanih sredstava bez obzira na njihovu likvidnost.
 

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija