Razmjena

Transakcija u kojoj dvije strane razmjenjuju financijsku imovinu. Na primjer, centralne banke imaju aranžman u okviru kojega, ako je potrebno da podrže vrijednost svojih valuta, jedna CENTRALNA BANKA zamjenjuje dio svoje valute za zajam druge centralne banke naznačen u njezinoj valuti. Prva takva zamjena ostvarena je 1962. godine između američkog Feda i Banque de France, a riječ je bila o 50 milijuna dolara.
Kod kamatne razmjene, zajmoprimac koji je uzeo, primjerice, švicarske franke, zamjenjuje isplate kamata za taj ZAJAM za kamate drugog zajmoprimca koji je, primjerice, uzeo zajam u američkim dolarima. Od toga mogu imati koristi obje strane.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž