Pojam
Razmjena

Transakcija u kojoj dvije strane razmjenjuju financijsku imovinu. Na primjer, centralne banke imaju aranžman u okviru kojega, ako je potrebno da podrže vrijednost svojih valuta, jedna CENTRALNA BANKA zamjenjuje dio svoje valute za zajam druge centralne banke naznačen u njezinoj valuti. Prva takva zamjena ostvarena je 1962. godine između američkog Feda i Banque de France, a riječ je bila o 50 milijuna dolara.
Kod kamatne razmjene, zajmoprimac koji je uzeo, primjerice, švicarske franke, zamjenjuje isplate kamata za taj ZAJAM za kamate drugog zajmoprimca koji je, primjerice, uzeo zajam u američkim dolarima. Od toga mogu imati koristi obje strane.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik