Pojam
Dospijeće

Datum kada treba otplatiti glavnicu otkupljive vrijednosnice.
• Originalno dospijeće. Vrijeme od emitiranja dionice ili zajma do datuma zadnje otplate.
• Rezidualno dospijeće. Vrijeme od današnjeg dana do konačne otplate.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik