Platna bilanca

Sistematski pregled ekonomskih transakcija jedne zemlje s inozemstvom u određenom vremenskom razdoblju, najčešće u jednoj godini. Sadržava sva primanja i izdavanja jedne zemlje s inozemstvom po osnovi razmjene robe, usluga, financijskih transakcija i drugog. Najznačajniji su u platnoj bilanci primici i izdaci na osnovi razmjene proizvoda koji se nazivaju i „robnim" prilivom i odlivom, dok se ostale pozicije platne bilance označavaju „nerobnim" prilivom. Platna bilanca je u cjelini uzevši uravnotežena, što znači da su u njoj ukupni primici računski jednaki ukupnim izdacima. Međutim, ta ravnoteža se uspostavlja kod deficitarne platne bilance dodatnim zaduživanjem u inozemstvu; odnosno u slučaju suficitarne platne bilance financijskim plasmanima inozemstvu.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe

 1. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž