Pojam
Bilanca centralne banke

Bilanca središnje/centralne banke je sustavno iskazan pregled aktiv¬nih i pasivnih poslova središnje/centralne banke u određenome trenutku. U aktivi središnje/centralne banke kao glavne stavke nalaze se devizne rezerve i monetarno zlato, vrijednosni papiri, krediti bankama i državi te devizna potraživanja. U pasivi su devizne obveze i primarni novac: gotov novac u optjecaju, depozitni novac, oročeni depoziti i sredstva u kanalima platnog prometa te sredstva na računima banaka i blagajnički zapisi. Specifičnost bilance središnje, centralne banke u odnosu na poslovne banke jest da u pasivi ima primarni novac koji može stvarati "ni iz čega", tj. povećanjem obje strane bilance.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva
 

Vezani pojmovi
Vezane grupe