Bilanca centralne banke

Bilanca središnje/centralne banke je sustavno iskazan pregled aktiv¬nih i pasivnih poslova središnje/centralne banke u određenome trenutku. U aktivi središnje/centralne banke kao glavne stavke nalaze se devizne rezerve i monetarno zlato, vrijednosni papiri, krediti bankama i državi te devizna potraživanja. U pasivi su devizne obveze i primarni novac: gotov novac u optjecaju, depozitni novac, oročeni depoziti i sredstva u kanalima platnog prometa te sredstva na računima banaka i blagajnički zapisi. Specifičnost bilance središnje, centralne banke u odnosu na poslovne banke jest da u pasivi ima primarni novac koji može stvarati "ni iz čega", tj. povećanjem obje strane bilance.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva
 

Vezani pojmovi

 1. Bilanca
 2. Platna bilanca

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž