Pojam
Posebna uplatnica

Posebna uplatnica upotrebljavala se kao gotovinski nalog platnog prometa za iste namjere kao i Opća uplatnica s tim da ima jedan primjerak više od opće uplatnice
Više nije u upotrebi.

Srb, Matić, Bankarstvo