Pojam
Factoring

Factoring je prodaja prava potraživanja instituciji koja se bavi naplatom potraživanja. Financiranje potraživanja od kupaca često se brka s factoringom. Kod factoringa se radi o tome da banka ili kupac potraživanja zapravo kupuje određena potraživanja od kupaca svog komitenta po postotku njihove nominalne vrijednosti. Striktno govoreći, dakle, factoring nije oblik danih zajmova osiguranih nekim kolateralom, već potpuna kupnja sredstava komitenta. Banka obavještava dužnike da sva plaćanja doznače direktno banci a ne komitentu. Općenito, od komitenta se zahtijeva da održava pričuve novčanih sredstava za slučaj gubitaka koji mogu proizaći iz zahtjeva kupca prema komitentu.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe