Pojam
Hiperinflacijska valuta

Valuta koja gubi na vrijednosti po neuobičajeno visokoj stopi. Porezni obveznici koji posluju u zemljama s hiperinflacijskom valutom mogu biti podvrgnuti posebnim propisima za izračunavanje dobiti i gubitaka u stranoj valuti. Prema propisima SAD-a, valuta se smatra hiperinflacijskom ako se indeks potrošačkih cijena (consumer price index, CPI) za takvu državu tijekom tri godine poveća za 100% ili više.

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe