Kapitalni gubitak

Pojam za okolnosti u kojima je prilikom otuđenja (disposal) imovine (asset) nastao gubitak, a da je u toj transakciji ostvaren dobitak, on bi bio podložan oporezivanju porezom na kapitalne dobitke (capital gains tax). Općenito, kapitalni gubici mogu biti odbijeni od kapitalnih dobitaka.

Arbutina, Porezni leksikon

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž