Pojam
Kapitalni gubitak

Pojam za okolnosti u kojima je prilikom otuđenja (disposal) imovine (asset) nastao gubitak, a da je u toj transakciji ostvaren dobitak, on bi bio podložan oporezivanju porezom na kapitalne dobitke (capital gains tax). Općenito, kapitalni gubici mogu biti odbijeni od kapitalnih dobitaka.

Arbutina, Porezni leksikon