Pojam
Kredibilnost

vjerodostojnost, uvjerljiva- |. tekuće mjere fiskalne i monetarne politike su vjerodostojne ako gospodarski subjekti vjeruju da su najbolje u određenom trenutku i da se pomoću njih mogu postići najavljeni učinci. Nevjerodostojne su ako gospodarski subjekti očekuju njihovu promjenu: 2. u financijskim transakcijama, povjerenje u partnera; 3. u teoriji igara, prijetnja ili obećanje sudionika igre (npr. poduzeća da će se držati dogovorene kartelske cijene) jc vjerodostojno samo onda ako je u interesu poduzeća da prijetnju/obećanje ispuni kad sc nađe u odgovarajućoj situaciji.

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezane grupe