Pojam
Samoupravljanje

Marksistički koncept preobražaja društva u kojem se ostvaruje „oslobađanje rada", a u centar se stavlja čovjek kao kompleksna ličnost: čovjek sa svojim konkretnim interesima koje može slobodno izraziti, povezati i uskladiti sa zajedničkim i općim interesima društvene zajednice. Socijalističko samoupravljanje je osnovno načelo društvenog uređenja u SFR Jugoslaviji. Polazi od sistema društ¬venih odnosa zasnovanih na društvenom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju. Samoupravljanje je proizvodni odnos u kojem prestaje otuđenost te se neposredno ili putem delegata odlučuje o svim, za uvjete rada i života, bitnim pitanjima (ekonomskim i neekonomskim) međuzavisno, odgovorno i solidarno. Proces preobražavanja države, treba prema vani postojati kao jak sistem samoobrane, nesvrstanosti i mira u svijetu te ostvarivanja novog međunarodnog ekonomskog poretka - a prema unutra da se preobražava u samoupravno društvo sposobno za samozaštitu, bratstvo i jedinstvo među narodima i narodnostima koji ostvaruju svoja nacionalna prava, i prije svega zamisao samoupravljanja u svim sferama ljudskog života.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezani pojmovi
Vezane grupe