Damping

Stavljanje proizvoda u promet u drugoj državi po cijeni koja je manja od cijene u zemlji izvoznici i koja je niža od uobičajene vrijednosti proizvoda. Do takve politike cijena obično dolazi ako je tržište zemlje izvoznice monopolsko ili oligopolsko, a tržište zemlje uvoznice nije.
Ugovorne strane Općeg sporazuma o trgovini i carinama (General Agreement on Tariffs nad Trade, GATT) slažu se u osudi dampinga ako on uzrokuje ili prijeti materijalnom štetom etabliranoj industrijskoj proizvodnji na području ugovorne strane ili materijalno usporava ustanovljenje domaće industrijske proizvodnje u državi u razvoju.
Država može, radi neutralizacije ili sprječavanja dampinga, uvesti protudampinšku carinu (anti-dumping duty) na svaki proizvod koji se uvozi po dampinškoj cijeni. Ta carina ne može biti veća od razlike između dampinške i nedampinške cijene.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Antidampinška carina

Vezane grupe

 1. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž