Pojam
Damping

Stavljanje proizvoda u promet u drugoj državi po cijeni koja je manja od cijene u zemlji izvoznici i koja je niža od uobičajene vrijednosti proizvoda. Do takve politike cijena obično dolazi ako je tržište zemlje izvoznice monopolsko ili oligopolsko, a tržište zemlje uvoznice nije.
Ugovorne strane Općeg sporazuma o trgovini i carinama (General Agreement on Tariffs nad Trade, GATT) slažu se u osudi dampinga ako on uzrokuje ili prijeti materijalnom štetom etabliranoj industrijskoj proizvodnji na području ugovorne strane ili materijalno usporava ustanovljenje domaće industrijske proizvodnje u državi u razvoju.
Država može, radi neutralizacije ili sprječavanja dampinga, uvesti protudampinšku carinu (anti-dumping duty) na svaki proizvod koji se uvozi po dampinškoj cijeni. Ta carina ne može biti veća od razlike između dampinške i nedampinške cijene.
 

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe