Pojam
Zlatno rukovanje

Pojam za označavanje isplate odredenog iznosa što ga direktor ili menadžer u trgovačkom društvu prima za gubitak svog položaja u tom društvu (usp. Golden hello). Propisi o porezu na dohodak u nekim zemljama izuzimaju tu vrstu isplata od poreza ili ih oporezuju po smanjenim stopama (reduced rate). U nekim zemljama doneseni su propisi za sprječavanje zakonitog izbjegavanja poreza koj i ograničavaju primjenu poreznih povlastica pri stvarnom gubitku zaposlenja

Arbutina, Porezni leksikon