Pojam
Kreditni rejting

Mjerilo (kriterij) za odobravanje kredita. Postavljaju se određeni zahtjevi o osobnom integritetu (ugledu) i ekonomskom položaju kreditoprimca. U to ulazi npr. ocjena njegovih osobnih karakteristika, njegovog ugleda (rejting, dostojanstvo, renome, image) i njegovih ekonomskih i financijskih prilika (npr. njegove imovine, dugova, prihoda, jamstvenih obveza, založnih obveza (zaloga), realnih opterećenja imovine itd.). Kreditni rejting, (ugled, renome) treba razlikovati od kreditne sposobnostiali ju pretpostavlja, tj. kreditni rejting je element ocjene kreditne sposobnosti.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik