Pojam
SKDD

Središnje klirinško depozitarno društvo državna je agencija osnovana 1997. godine. Posluje kao središnji depozitorij odnosno registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira , gdje se, u obliku elektroničkih zapisa, vode podaci o izdavateljima, vriednosnim oaoirima i vlasnicima tih vrijednosnih papira. Pruža i usluge prijeboja i namire za transakcije s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima. Njezin rad nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Izvor: Financijski rječnik: Bisnode&Financijski klub

Vezane grupe