Pojam
Siva ekonomija

Gospodarske aktivnosti koje izmiču pažnji vlasti, bilo da su to novčane transakcije ili razmjena usluga, i tako izmiču oporezivanju. U upotrebi je i naziv siva ekonomija, podzemna ekonomija, ekonomija u sjeni itd. (u engleskom jeziku postoje i drugi termini - cash economy, informal economy; prim. prev.).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe