Pojam
Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina (osnovna sredstva) - dijelovi imovine jednog poduzeća koji trebaju trajno služiti poslovanju, te nisu namijenjeni prodaji. U dugotrajnu imovinu (osnovna sredstva) pripadaju zemljišta, zgrade, strojevi i financijska ulaganja.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe