Pojam
Projektno financiranje

Način financiranja velikih kapitalnih projekata - poput gradnje brane ili kopanja rudnika - kod kojega NIJZJAMSTVO pmža očekivani NOVČANI TOK projekta. Takvo se financiranje ne oslanja na garancije neke treće strane.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe