Pojam
Poslovna poluga

Poslovna poluga postoji kad promjene u prihodima rezultiraju većim promjenama dobiti prije odbitka kamata i poreza. Nekoliko važnih elemenata vezano je uz poslovnu polugu:
a) povezanost s fiksnim troškovima. Stupanj poslovne poluge vezanje uz fiksne troškove društva. Ako društvo ima relativno velike fiksne troškove, značajan dio kontribucijske marže (prihodi umanjeni varijabilne troškove) mora biti upotrijebljen za pokrivanje fiksnih troškova. Jednom kad se postigne točka pokrića (prihodi = fiksni + varijabilni troškovi), čitav iznos kontribucijske marže postaje dobit prije odbitka kamata i poreza;
b) poslovna poluga najbliža točki pokrića. Nakon što društvo dostigne točku pokrića, manja postotna povećanja prihoda od prodaje dovest će do većih postotnih promjena u dobiti prije odbitka kamata i poreza. Na isti način, mali pad u prihodima od prodaje dovest će do potpunog nestanka dobiti, u slučaju kad je društvo blizu točke pokrića.

Zgombić, Business dictionary

Vezani pojmovi