Pojam
Minuli rad

Pojam koji označava onaj dio obveze na isplatu mirovine što nastaje kao rezultat minulog rada, kad poslodavac prihvaća ili povećava obvezu isplate mirovine za svoje uposlenike ili kad poslodavac prenosi obveze isplate mirovine koje je prije prihvatio na mirovinski fond/shemu (pension fund/scheme) ili osiguravajuće društvo. Dio po osnovi minulog rada može utjecati na oporezivanje dohotka za poslodavca kada dođe do prihvaćanja obveze isplate mirovine ili do njezina prijenosa.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe