Pojam
Zakup - najam

Zakup ili najam, općenito, najam je ugovor u vezi s pokretnom ili nepokretnom imovinom prema kojemu vlasnik imovine omogućuje drugome pravo posjedovanja, korištenja i uživanja imovine tijekom određenog razdoblja u zamjenu za periodične isplate, obično u obliku najamnine.
Postoje različite vrste najma (tj. poslovnog zakupa, što proizlazi iz nastavka teksta, za razliku od običnog najma ili zakupa; prim, prev.), a najvažnije su financijski zakup i operativni zakup. Pri financijskom zakupu (finance lease) ekonomsko je vlasništvo (economic ownership) zapravo preneseno na zakupoprimca, pri čemu trgovačko društvo koje daje stvar u zakup ima ulogu financijske institucije. Trgovačko društvo koje daje stvar u zakup zadržava pravno vlasništvo nad imovinom danom u zakup i ima pravo na povrat te imovine ako zakupoprimac propusti platiti zakupninu. Pri operativnom zakupu (operating lease) trgovačko društvo koje daje stvar u zakup kupuje opremu i iznajmljuje je zakupoprimcu, zadržavajući pri tome i ekonomsko vlasništvo.
Poslovni zakup potiče niz pravnih i računovodstvenih pitanja. U kontekstu oporezivanja važno je pitanje u vezi sa zakupom imovine koja se amortizira, tj. tko je ovlašen na amortizaciju (depreciation) i na temelju koje amortizacijske osnovice, te treba li isplate zakupnine klasificirati kao dohodak od autorskih prava (royalties) ili drugačije. U nekim državama (naročito u onima u kojima su porezni sustavi utemeljeni na anglosaksonskim tradicijama) poslovni zakup ponekad služi kao sredstvo zakonitog izbjegavanja poreza (avoidance) ili odgode poreza, npr. ako poticaji na ulaganje (investment incentives) predviđaju porezno skloni¬šte (tax shelter) za zakupodavce.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe