Pojam
Odgoda otplate

Razdoblje između odobravanja ZAJMA i prve otplate GLAVNICE. Razdoblje "milosrđa" vjerovnika prema dužniku kada, u početnom roku zajma, dužnik ne mora početi otplaćivati zajam, kako bi mogao ostvariti pretpostavke za njegovo uredno vraćanje. Također, u mnogim ugovorima o kreditu ili OSIGLJRANJU, razdoblje u kojem neće automatski doći do poništenja ugovora čak i ako otplata znatno kasni.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik