Ex ante i ex post prinos

Vremenska dimenzija prinosa može se promatrati sa stajališta duljine držanja financijske imovine ili sa stajališta podjele vremena na proteklo i buduće vrijeme. Kako se konvencionalno prinos najčešće izražava za razdoblje od godine dana važnije je ono drugo promatrane vremenske dimenzije prinosa. Prema vremenskoj dimenziji razlikuju se prinos računat za proteklo i za buduće vrijeme odnosno ex-post i ex-ante prinos.
Ex-post prinos izračunat je za proteklo razdoblje. Njegov se izračun temelji na realiziranim prinosima. Zbog toga se može označiti i sintagmom realizirani prinos. Realizirani se prinos uobičajeno izražava kao ukupni prinos od nekog financijskog instrumenta, po pravilu za razdoblje držana od godinu dana, kao konvencionalno utvrđenom razdoblju za sumjeravanja financijskih i drugih učinaka.
Hx-ante prinos izračunat je za buduće razdoblje. Njegov se izračun temelji na očekivanim prinosima. Zbog toga se može označiti i sintagmom očekivani prinos. Očekivani se prinos uobičajeno izražava na principu interne stope profitabilnosti koja svodi očekivane novčane tokove od imovine kroz razdoblje držanja na njenu tekuću tržišnu cijenu. Radi se o ukupnom prinosu od nekog financijskog instrumenta koji, po pravilu izračunava kao godišnja stopa prinosa od investicije

HUFA, Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika

Vezani pojmovi

 1. Obveznica
 2. Opcija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž