Pojam
Izuzeti vrijednosni papiri

U nekim državama obveznice i zadužnice što ih izda država ili podređeno tijelo lokalne vlasti mogu biti podvrgnute različitim izuzećima (exemptions) od poreza. Ta se izuzeća mogu primijeniti npr. na porez na dohodak od takvih vrijednosnih papira (securities), na porez na neto imovinu (net worth tax) na njezinu vrijednost ili na poreze u povodu smrti (dath duties), na porez na darove (gift tax) ili na porez na kapitalne dobitke (capital gains tax), obveza kojeg nastaje prilikom njihova prijenosa. Ta izuzeća mogu biti propisana s ciljem privlačenja kapitala po kamatnoj stopi nižoj nego što je tržišna, radi privlačenja ulagača iz drugih zemalja ili iz mnogih dragih razloga. Ponekad je čitava kategorija vrijednosnih papira obuhvaćena takvim izuzećem.

Arbutina, Porezni leksikon