Pojam
Portfelj

Zbirka financijske imovine koja pripada jednom vlasniku. Dobro diverzificiran portfelj sadrži mješavinu raznih instrumenata, poput dionica, bankovnih depozita, ZLATA i državnih obveznica. Institucije nude usluge upravljanja klijentima koji žele da njihovi portfelji budu oslobođeni problema. Institucija drži tu imovinu na sigurnome mjestu i obavlja poslove kao što su skupljanje dividendi, traženje prava ili bonus dionica.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik