Pojam
Izvan bilance

Svaka transakcija financijske institucije koja se ne mora pojaviti u bilanci institucije; primjerice, FIDUCIJARNI DEPOZIT ili savjetodavni posao. Takve su transakcije naročito privlačne bankama, koje moraju plaćati dodatnu cijenu (u obliku posebnih REZERVI) za svaki dodatni cent unesen u bilancu. U reklamnom sektoru za takve se izvanbilančne djelatnosti kaže da su ispod crte. NAJAM je izvanbilančni posao za onoga tko nešto uzima u zakup, ali ne i za onoga koji daje u zakup.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe