Pojam
Kreditna osiguranja

različiti oblici jamstva osiguravatelja za obveze iz kreditnih odnosa. Rizik kreditnog osiguranja jest u činjenici da obveze ugovornih stranaka iz kreditnog odnosa nisu istodobne. Naime, dajući neki kredit, vjerovnik ugovara njegovo vraćanje kroz neko razdoblje. Poznata je situacija da katkada dužnik svoju obvezu ne može ispuniti, odnosno ne može vratiti kredit. Postoje tri vrste kreditnog osiguranja: 1. kreditno osiguranje u užem smislu ili delkredere osiguranje koje sklapa osiguranik-vjerovnik: 2. kaucijsko ili garancijsko osiguranje koje sklapa osiguranik-dužnik; i 3. osiguranje povjerenja koje sklapaju poduzeća radi osiguranja od zlonamjernih postupaka svojih djelatnika (blagajnici, skladištari, zastupnici i si.).

Baletić, Ekonomski leksikon