Pojam
Bankomat

Bankomat je uređaj koji korisniku kartice omogućava podizanje gotovine sa računa, kao i uvid u stanje raspoloživih sredstava 24sata dnevno. Za podizanje gotovog novca preko bankomata korisniku kartice potreban je PIN koji mora unijeti, a  koji je dobio od banke i kojeg samo korisnik zna. Postoje i bankomati koji osim isplate gotovine pružaju i uslugu uplate gotovog novca. Tako uplaćena sredstva se transferiraju na račun koji korisnik odredi.

Vezane grupe