Pojam
Automatizirani bankomat

Automatizirani bankomat je kombinacija bankomata, pristupa Internetu putem web stranice banke i telefonskog uređaja u obavljanju bankovnih poslova

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe